Trang chủ

Chung cư

Đất Dự Án

Đất Thổ Cư

Dự án mới

Tuyển dụng

Tin tức

Giới thiệu

Liên hệ

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

1-Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Mục đích của việc thu thập thông tin hay thuật ngữ”thông tin cá nhân” trong điều khoản chính sách bảo mật này nghĩa là thông tin nhận diện hoặc có khả năng nhận diện danh tính cá nhân của khách hàng. Những loại thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập xử lý(có thể khác  nhau theo pham vị quyền hạn dựa trên pháp luật hiện hành tại Việt Nam) bào gồm:

Họ và Tên khách hàng, địa chỉ liên lạc, Email, số điện thoại di động, số điện thoại bàn. Chúng tôi luôn thông báo cho khách hàng biết về mục đích cụ thể của việc thu thập thông tin khách hàng. Những thông tin được thu thập từ khách hàng, đều được sự đồng ý và tự nguyện của khách hàng cung cấp.

2- Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin khách hàng được thu thập sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN VICTORIA LAND. Thông tin cá nhân khách hàng được bảo mật tuyệt đối không cung cấp cho bên thứ 3. Trừ trường hợp được cơ quan có thẩm quyền yêu cầu theo các quy định của pháp luật.

Khi cần thiết, chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với khách hàng dưới các hình thức như: gọi điện, nhắn tin, email.

3- Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Trang web của chúng tôi coi trọng việc bảo mật thông tin và sử dụng các biện pháp tốt nhất bảo vệ thông tin của quý khách hàng. Thông tin quý khách hàng trong quá trình thanh toán sẽ được mã hóa để đảm bảo an toàn.  Chúng tôi cam kết bảo mật tuyệt đối thông tin khách hàng, khi đăng ký sử dụng dịch vụ tại CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN VICTORIA LAND.